Jungian Type Index (JTI)

“Je ziet de dingen niet zoals ze zijn. Je ziet de dingen zoals je bent.” - Socrates -Bent u een werkgever die waarde hecht aan persoonlijke ontwikkeling van uw medewerkers? Wilt u de samenwerking op een afdeling of in een projectteam een boost geven? Wilt u een individuele medewerker begeleiden in zijn of haar loopbaankeuze of bij een outplacementtraject? Of wilt u, als leidinggevende, een startpunt bij indiensttreding van een nieuwe medewerker omtrent coaching? Als (één van) de bovenstaande vraagstellingen aansluiten op uw behoefte dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Wat is JTI?

De JTI is een coachingsmethode die, aan de hand van een vragenlijst, een persoonlijk gesprek en een rapportage, mensen inzicht geeft in hun persoonlijke voorkeuren.
Tevens geeft het iemand tooling om de voorkeuren van anderen (collega’s, klanten of relaties) te kunnen begrijpen en inschatten.

JTI doet iemand beseffen dat mensen verschillend zijn van elkaar en maakt die diversiteit inzichtelijk.
Om die reden geeft het mensen die JTI gevolgd hebben vaak meer inzicht in zichzelf en meer vertrouwen in de interactie met anderen als basis voor succes. Bovendien is diversiteit vaak de sleutel tot een optimaal teamresultaat waarbij iedereen vanuit zijn eigen talent bijdraagt.

Vier dimensies - zestien typeprofielen

Op basis van een uitgebreide vragenlijst worden de voorkeuren van iemand inzichtelijk gemaak aan de hand van een viertal dimensies. Deze dimensies zijn als volgt:

Energie – waar ben ik op gericht?

Waarneming – hoe neem ik informatie op?

Oordeel – hoe kom ik tot beslissingen?

Levensstijl – hoe ga ik met de buitenwereld om?

Iedere dimensie kent twee uitersten in de score waardoor uiteindelijk zestien persoonlijkheids-typen onderkend kunnen worden met verschillende combinaties van voorkeuren.

Welk inzicht geeft JTI?

De JTI en de verschillende typen geven ondermeer inzicht in de volgende punten:

De manier waarop iemand communiceert.

De manier waarop iemand conflicten aangaat of vermijdt.

De wijze waarop iemand samenwerkt en zich beweegt in een team / organisatie.

Wat is de leerstijl van iemand.

Hoe is iemand als leider / manager.

Waar voelt iemand zich comfortabel bij.

Hoe gaat iemand met werkdruk / stress om.

Waar haalt iemand de meeste voldoening uit.

Hoe verhouden mensen in een team zich tot elkaar.

Wij bieden op een laagdrempelige wijze en tegen aantrekkelijke tarieven:

Individuele Coaching

Persoonlijke Ontwikkeling

Team Trainingen

Outplacement

Loopbaanbegeleiding

Hierbij vormt de JTI de basis.

JTI Certified Practitioner
Team Kompas Certified Practitioner

Welke mogelijkheden bieden wij?

Femke is sinds 2017 JTI Certified Practitioner en sinds 2021 Teamkompas Certified Practitioner.

Ook zijn wij lid van de JTI intervisiegroep Oost Nederland.

We laten u graag kennismaken met de mogelijkheden van deze methode en onze aanpak.